અ.નં. ચૂંટાયેલ સભ્યશ્રીનું પુરૂ નામ રહેઠાણ / સરનામું રહેઠાણ / સરનામું મોબાઇલ નબર
શ્રી દિપીકાબેન સંજયભાઈ પટેલ 1, ઈન્દ્રપ્રસ્થ, ઈન્દીરાનગર માર્ગ, નડીઆદ. 99093 15720
શ્રી પરીનભાઈ અશોકભાઈ બ્રહ્મભટ્ટ ઉપપ્રમુખશ્રી એ/1/9, સરદારનગર સોસાયટી, મિશન રોડ, નડીઆદ. 98982 78078
શ્રી વસંતભાઈ ઐતાભાઈ ક્રિષ્ટી સંતરામ એપાર્ટમેન્ટની સામે, શાંતિનગર સોસાયટી પાસે, નાના કુંભનાથ રોડ, નડીઆદ. 93765 03428
શ્રી ભારતીબેન દિનેશભાઈ પંડયા 14, શ્યામવિલા બંગલો, શુભમ પાર્ટી પ્લોટની સામે, મશીન નડીઆદ. 99748 92842
શ્રી રંજનબેન ચંદ્રકાંતભાઈ 22/2, ગાયત્રીનગર સોસાયટી, ભોજા તલાવડી પાસે, અમદાવાદી દરવાજા બહાર, નડીઆદ. 99244 72032
શ્રી મહેશભાઈ ભગવાનદાસ દેસાઈ રહે, 13/બી કુમકુમ નગર સોસાયટી, મીલ રોડ, નડીઆદ. 98980 87887
77789 87887
શ્રી બકુલભાઈ હરતનભાઈ રબારી દેસાઈ રેસ્ટોરન્ટ પાછળ. મીલ રોડ, નડીઆદ. 99248 66234
શ્રી સુમનબેન કમલકાંત યાદવ 410/210, મજુર ગામ, મીલ રોડ, નડીઆદ. 97378 51555
શ્રી ઉર્મિલાબેન ઉમેશભાઈ યાદવ મજુર ગામ, કલ્યાણકુંજ સામે, નડીઆદ. 99244 87002
99247 37002
૧૦ શ્રી કુમારભાઈ મેઘરાજ ટહેલ્યાણી કુમાર પેલેસ, મંજીપુરા રોડ, નડીઆદ. 98240 25159
૧૧ શ્રી અમીત રમેશભાઈ સચદેવ પુજન બંગલો, મંજીપુરા રોડ, નડીઆદ. 84605 04446
૧૨ શ્રી સોનલબેન શશીકાંતભાઈ તળપદા 441, સંતઅન્ના હાઈસ્કુલ, વાડી ફળીયુ, વાડી ફળીયું ખાડ, નડીઆદ. 98250 93801
૧૩ શ્રી હેમાબેન મુકેશભાઈ સચદેવ જવાહરનગર, ઝુલેલાલ મંદિર પાસે નડિઆદ. 96389 74721
૧૪ શ્રી મુકેશભાઈ છગનભાઈ પરમાર રહે, 4/2, ગાયત્રી નગર, ભોજા તલાવડી પાસે, નડીઆદ. 99245 28562
87348 24444
૧૫ શ્રી બાલાભાઈ નાગજીભાઈ ભરવાડ વિજયલક્ષ્મી સોસાયટી, કપડવંજ રોડ, નડીઆદ. 98248 82856
૧૬ શ્રી દિપલબેન અમીતભાઈ પટેલ 6, ઘનશ્યામનગર સોસાયટી, અમદાવાદી દરવાજા બહાર નડીઆદ. 98795 59312
૧૭ શ્રી નિલાબેન મયંકકુમાર શર્મા 2, રત્નપ્રભા સોસાયટી, જકાતનાકા સામે, કપડવંજરોડ, નડીઆદ. 81282 47777
૧૮ શ્રી અબ્દુલ રહીમ અભરામભાઈ વ્હોરા ઉર્દુ સ્કુલ, નવા જમાતખાના સામે, નડીઆદ. 92283 38110
૧૯ શ્રી નરેશભાઈ ઘનશ્યામભાઈ બારોટ રહે, વેરાઈમાતાનો ખાંચો, નવારાવપુરા, નડીઆદ. 99987 22123
૨૦ શ્રી રીમાબેન સ્નેહલભાઈ પટેલ છાટીયાવાડની લીંબડી, પટેલી મોટી ખડકી, નડીઆદ. 97148 98008
૨૧ શ્રી બેલાબેન સુર્યકાંત કા. પટેલ વડ ફળીયું, કાછીયાવાડ, નડીઆદ. 96019 42222
૨૨ શ્રી ઐયુબખાન અશરફખાન પઠાણ લીંમડી ફળી, દરગાહ પાસે, ગાજીપુર, નડીઆદય. 99258 81303
૨૩ શ્રી કાનજીભાઈ દેવસિંહભાઈ પરમાર 1695, અમદાવાદી દરવાજા બહાર, ભવાનીપુરા, નડીઆદ. 98251 55518
૨૪ શ્રી રીટાબેન ચંદ્રકાંત બ્રહ્મભટ્ટ વેરાઈમાતાનો ખાંચો, નવારાપુરા, નડીઆદ. 98983 77395
૨૫ શ્રી મુમતાજબેન મહમંદશરીફ મોટાના 44, હીલ પાર્ક સોસાયટી, બારકોસીયા રોડ, નડીઆદ. 98255 51799
૨૬ શ્રી ધારીત ગીતલભાઈ પટેલ શેઠ પોળ, મોદી સાંથ, નડીઆદ. 97224 40441
૨૭ શ્રી ટીકેન્દ્રભાઈ નીરૂભાઈ બારોટ 4/1, આનંદ પાર્ક સોસાયટી, નાના કુંભનાથ રોડ, નડીઆદ. 98982 27711
૨૮ શ્રી રીપુબેન સુશીલકુમાર પટેલ મોટા પોર, નડીઆદ. 96014 64040
96011 27711
૨૯ શ્રી દિપ્તીબેન સમીરભાઈ બ્રહ્મભટ્ટ ગણપતિ મહોલ્લો, મોદી સાંથ, નડીઆદ. 98252 27777
૩૦ શ્રી નિલેશચંદ્રવદન શાહ 18, ક્રિષ્નકુંજ વકીલ સોસાયટી, નડીઆદ. 98255 22222
૩૧ શ્રી હિતેષભાઈ જીતુભાઈ પટેલ બાપાલાલની ખડકી સામે, નાગરવાડાનો ઢાળ, પીજભાગોળ, નડીઆદ. 98243 32123
૩૨ શ્રી જીજ્ઞાશાબેન સંજયકુમાર પટેલ 1, મૈત્રી સોસયટી, બાલાજી સોસાયટી સામે, નાના કુંભનાથ રોડ, નડીઆદ. 98269 47705
૩૩ શ્રી બનીતાબેન પિંકેશ દેસાઈ દેસાઈ વગો, નડીઆદ. 96011 54190
98985 11200
૩૪ શ્રી રમેશભાઈ રઈજીભાઈ પરમાર જયપ્રભુ સોસયટી, પવનચક્કી રોડ, નડીઆદ. 98984 95859
૩૫ શ્રી અજયકુમાર ભુપેન્દ્રભાઈ બ્રહ્મભટ્ટ 4, ત્રિલોક સોસાયટી, પીજરોડ, નડીઆદ. 98252 08184
૩૬ શ્રી જહાનવીબેન મીતલભાઈ વ્યાસ 4, પંચવટી સોસાયટી, રેલ્વે સ્ટેશન પાછળ, નડીઆદ. 98793 00560
2555960
૩૭ શ્રી કાજલ સુનીલભાઈ પટેલ 103, સાથ લેન્ડમાર્ક, ગીતાંજલી ચોડકી, પાસે, પીજ રોડ, નડીઆદ. 81287 39999
૩૮ શ્રી વિઠ્ઠલભાઈ પથુભાઈ ભીલ 1, કાલીદાસ પાર્ક, શારદામંદીર, સ્કુલ પાસે, નડીઆદ. 97233 42450
૩૯ શ્રી અલ્કેશ કૃષ્ણકાંત પટેલ વલ્લભનગર મહાદેવ મંદિર સામે, નડીઆદ-02 98255 56655
૪૦ શ્રી તૃપ્તિબેન પિયુષભાઈ પટેલ વિજયનગર સોસાયટી, વૈશાલી ટોકીઝ પાછળ, નડીઆદ. 98242 63833
૪૧ શ્રી પ્રીતિબેન પ્રવિણભાઈ મીસ્ત્રી 7, જય અંબિકાનગર સોસાયટી, વૈશાલી સિનેમાની બાજુમાં, નડીઆદ. 99041 22222
૪૨ શ્રી વિજયકુમાર નટુભાઈ પટેલ 180, 1/3, વિવેક બંગલો, અયોધ્યાનગર સોસાયટી, ઈન્દીરા ગાંધી માર્ગ, નડીઆદ. 83479 02222
૪૩ શ્રી અવનીશભાઈ ગુણવંતરાય જોષી સી/13, પુરૂષોતમનગર, ડુમરાલ રોડ, નડીઆદ. 99980 49999
૪૪ શ્રી જયશ્રીબેન મયુરકુમાર પટેલ તુલસીકુંજ સોસાયટી, વૈશાલી સિનેમા રોડ, નડીઆદ. 94260 18313
૪૫ શ્રી દેવેન્દ્રભાઈ કાંતિભાઈ પટેલ 13, ગીતાનગર સોસાયટી, વી.કે.વી. રોડ નડીઆદ. 98255 83275
૪૬ શ્રી મનીષભાઈ રમેશભાઈ દેસાઈ પ્રસાદ, અલકાપુરી, કોલેજ રોડ, નડીઆદ. 98254 98888
૪૭ શ્રી છાયાબેન કલ્પેશભાઈ પટેલ 2, ભક્તિનગર, શીવનગરની અંદર, પેટલાદ રોડ, નડીઆદ. 99244 99544
૪૮ શ્રી રેણુકાબેન પીનાકીન અમીન 24, વિહાર સોસાયટી, વી.કે.વી. રોડ, નડીઆદ. 99043 55707
૪૯ શ્રી વિજયભાઈ મધુસુદનભાઈ રાવ હરધ્વાર, સમર્થ સોસાયટી, વાણીયાવાડ, નડીઆદ. 95586 22222
૫૦ શ્રી મિરાજભાઈ અતુલભાઈ પટેલ 1, સુચિ બંગલો, કીશન સમોસાનો ખાંચો, કોલેજ રોડ, નડીઆદ. 98988 51111
૫૧ શ્રી ગીતાબેન મનોજભાઈ તળપદા બાબુ અમરાનો ચોતરો, નડીઆદ. 97144 23358
99246 55749
૫૨ શ્રી સુષ્માબેન ધર્મેન્દ્રકુમાર શાહ આશ્રય, એફ-15, રીદ્ધિ પાર્ક, વાણીયાવડ, કોલેજ રોડ, નડીઆદ. 98243 44444
98243 77777
ankara escort